Baza wiedzy

Polityka personalna realizująca cele biznesowe

Polityka kadrowa nierozerwalnie wiąże się z celami biznesowymi przedsiębiorstwa. Strategia personalna nie stanowi osobnego planu działań Human Resources, lecz jest podporządkowana strategii biznesowej organizacji. Literatura przedmiotu podaje, że polityka personalna jest substrategią strategii generalnej firmy. Efektywny plan zarządzania personelem można opracować wtedy, gdy zna się kontekst biznesowy działania przedsiębiorstwa – branżę, rynek, trendy gospodarcze, główny mechanizm dostarczania wartości dla klienta oraz ideały, do których firma dąży. Po dokonaniu analizy można dostrzec główne wyzwania i problemy organizacji oraz przełożyć je na potrzeby w sferze personalnej. Realizacji polityki kadrowej i strategii podnoszenia kompetencji sprzyja stworzenie kompleksowego i spójnego programu w oparciu o uzgodnione cele, dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa oraz poziomu uczestników.
więcej

Nowe projekty HR – czy program poleceń pracowniczych jest receptą na rynek pracownika?

Od Działu HR oczekuje się szerokiego spojrzenia na działalność organizacji i zachodzących w niej procesów biznesowych. Współczesna polityka personalna musi bowiem odpowiadać na zmieniające się potrzeby i priorytety zachodzące na rynku pracy. W poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry specjaliści ds. Human Resources uciekają się do różnych metod rekrutacyjnych. Obecnie dużą popularnością cieszy się program poleceń pracowniczych wewnątrz organizacji, który ma motywować pracowników do aktywnego udziału w pozyskiwaniu nowego personelu. Zaprojektowanie efektywnego systemu Employee Referral, dostosowanego do specyfiki przedsiębiorstwa i aktualnych potrzeb rekrutacyjnych nie jest jednak łatwym zadaniem. Prawidłowo skonstruowany program poleceń pracowniczych powinien przynosić korzyści trzem stronom – pracodawcy, kandydatowi, jak i pracownikowi zatrudnionemu już w firmie. Aby projekt rekrutacyjny przyniósł rezultat, konieczna jest przejrzysta komunikacja wewnątrz organizacji, jasno wyznaczone zasady oraz przedstawione wymierne benefity z uczestnictwa w programie.
więcej

Dokąd zmierza rynek pracownika?

Zmieniający się obraz polskiego rynku pracy nazywany jest rynkiem pracownika. Stabilna sytuacja ekonomiczna i liczne zagraniczne inwestycje dają rodzimym specjalistom poczucie bezpieczeństwa i atrakcyjne możliwości rozwoju zawodowego. Wraz z rewolucją zachodzącą w strukturze zatrudnienia zmianom ulega polityka personalna polskich przedsiębiorstw. W nadążaniu za nowymi trendami branżowymi pomagają specjalistyczne kongresy, spotkania branżowe i szkolenia dla HR, które pokazują, jak Dział Human Resources może efektywnie współpracować z Zarządem, aby osiągnąć efekt synergii i zrealizować cele organizacji.
więcej
Napisz do nas wiadomość