Polityka personalna realizująca cele biznesowe

Polityka kadrowa nierozerwalnie wiąże się z celami biznesowymi przedsiębiorstwa. Strategia personalna nie stanowi osobnego planu działań Human Resources, lecz jest podporządkowana strategii biznesowej organizacji. Literatura przedmiotu podaje, że polityka personalna jest substrategią strategii generalnej firmy. Efektywny plan zarządzania personelem można opracować wtedy, gdy zna się kontekst biznesowy działania przedsiębiorstwa – branżę, rynek, trendy gospodarcze, główny mechanizm dostarczania wartości dla klienta oraz ideały, do których firma dąży. Po dokonaniu analizy można dostrzec główne wyzwania i problemy organizacji oraz przełożyć je na potrzeby w sferze personalnej. Realizacji polityki kadrowej i strategii podnoszenia kompetencji sprzyja stworzenie kompleksowego i spójnego programu w oparciu o uzgodnione cele, dopasowanego do potrzeb przedsiębiorstwa oraz poziomu uczestników.

Szkolenia dla HR – poprowadzić skuteczny onboarding?

Badania pokazują, że proces wdrażania pracownika do nowego zespołu na duży wpływ na podjęcie decyzji o pozostaniu w danej firmie. Najwięcej osób odchodzi z organizacji w ciągu pierwszych 90 dni pracy. Najwyższy wskaźnik odejść z pracy odnotowuje się wśród sprzedawców, informatyków i inżynierów. Polityka personalna względem nowych pracowników powinna więc obejmować zarówno zapoznanie kandydata ze specyfiką pracy i profilem działalności firmy, jak i integrację z zespołem. Poprawnie poprowadzone czynności wdrożeniowe prowadzą do wyższej satysfakcji nowozatrudnionych pracowników oraz niższych wskaźników fluktuacji.

Polityka kadrowa w dobie restrukturyzacji, dynamicznego rozwoju, nagłego kryzysu

Transformacja przedsiębiorstwa, dynamiczny rozwój czy nieplanowany proces w postaci nagłego kryzysu to jedne z największych wyzwań stojących przed działami Human Resources. Takie zmiany nie tylko generują koszty w organizacji, ale też dezorganizują pracę zespołów i opóźniają realizację projektów. Szkolenia HR uczą, że w wyżej wymienionych sytuacjach kluczowe jest wypracowanie płynnej i satysfakcjonującej dla wszystkich kultury organizacyjnej. Jaka jest rola Działu HR w tym procesie? Dowiesz się tego uczestnicząc w drugiej edycji Kongresu Profesjonalistów HR.

Działanie organizacji w zmiennym środowisku – restrukturyzacja, dynamiczny rozwój, nagły kryzys

Tajniki zarządzania polityką personalną pod kątem realizacji celów biznesowych i efektywnej współpracy z Zarządem przybliża ogólnopolska konferencja HR – Kongres Profesjonalistów HR. Biorąc udział w drugiej edycji kongresu dowiesz się również:

  • Jak zbudować silną markę Działu HR wewnątrz organizacji – od Human Resources do Human Relations,
    • Czy program poleceń pracowniczych jest receptą na rynek pracownika,
    • Jaka polityka kadrowa jest atrakcyjna dla pokolenia millenialsów?
  • W jaki sposób przeprowadzić skuteczny onboarding, aby pracownik poczuł się częścią zespołu,
  • Jak Dział HR może wspierać Zarząd w sytuacjach kluczowych zmian dla biznesu (restrukturyzacja, dynamiczny rozwój, nagły kryzys).
powrót

Zobacz również:

Napisz do nas wiadomość