Nowe projekty HR – czy program poleceń pracowniczych jest receptą na rynek pracownika?

Od Działu HR oczekuje się szerokiego spojrzenia na działalność organizacji i zachodzących w niej procesów biznesowych. Współczesna polityka personalna musi bowiem odpowiadać na zmieniające się potrzeby i priorytety zachodzące na rynku pracy. W poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry specjaliści ds. Human Resources uciekają się do różnych metod rekrutacyjnych. Obecnie dużą popularnością cieszy się program poleceń pracowniczych wewnątrz organizacji, który ma motywować pracowników do aktywnego udziału w pozyskiwaniu nowego personelu. Zaprojektowanie efektywnego systemu Employee Referral, dostosowanego do specyfiki przedsiębiorstwa i aktualnych potrzeb rekrutacyjnych nie jest jednak łatwym zadaniem. Prawidłowo skonstruowany program poleceń pracowniczych powinien przynosić korzyści trzem stronom – pracodawcy, kandydatowi, jak i pracownikowi zatrudnionemu już w firmie. Aby projekt rekrutacyjny przyniósł rezultat, konieczna jest przejrzysta komunikacja wewnątrz organizacji, jasno wyznaczone zasady oraz przedstawione wymierne benefity z uczestnictwa w programie.

Budowanie zespołu – rekrutacja osób niepełnosprawnych

Mimo iż w Polsce ponad 130 tysięcy pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności aktywnie poszukuje pracy, rekrutacja osób niepełnosprawnych stanowi wyzwanie dla rekrutera. Dotarcie do tej grupy docelowej wymaga bowiem spojrzenia ponad utarte procedury rekrutacyjne. Otwarta na różnorodność polityka kadrowa może nie tylko wzbogacić kulturę korporacyjną, ale też ukształtować wizerunek przedsiębiorstwa jako dobrego pracodawcy. Ekonomiści i specjaliści od prognozowania zmian na rynku pracy twierdzą, że od kilku lat w Polsce rozwija się rynek pracownika i nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała się odwrócić. Nowoczesne projekty HR powinny więc zakładać prowadzenie odpowiedzialnej polityki zatrudnienia – pozbawionej uprzedzeń i nastawionej na różnorodność.

Projekty HR będące wyzwaniem dla pracodawcy

Należy też pamiętać, że rekrutacja osób niepełnosprawnych umożliwia pozyskanie niedostępnych dotąd profesjonalistów, którzy poszukują swojego miejsca na wymagającym rynku pracy. Ogłoszenia publikowane na popularnych portalach z ofertami pracy najczęściej nie precyzują, czy pracodawca rozważa przeprowadzenie rekrutacji osób niepełnosprawnych na dane stanowisko, dlatego część kandydatów rezygnuje z samego aplikowania. Wskazuje to jak ważne jest dostosowanie przekazu i kanału komunikacji do konkretnej grupy docelowej. Projekty HR mające na celu wyłonienie najlepszego pracownika powinny obejmować publikację ogłoszeń na stronie dedykowanej lub popularnych serwisie ze stosowną adnotacją o gotowości do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Mile widziana jest też informacja o dostosowaniu budynku przedsiębiorstwa do kandydata z danym typem niepełnosprawności oraz feedback po pierwszym etapie rekrutacji, w jaki sposób przebiega wdrożenie pracownika z określonymi dysfunkcjami na konkretne stanowisko pracy.

Wdrożenie pracownika – skuteczny onboarding

Praktyka pokazuje, że najwięcej osób odchodzi z firmy w pierwszych tygodni pracy. Jak powinno się przeprowadzić efektywne wdrożenie pracownika, aby poczuł się on częścią zespołu? Szkolenia dla HR uczą, że potrzebne jest zaprojektowanie odpowiedniego programu, który pozwoli nowym osobom poznać swoje obowiązki, specyfikę pracy i personel firmy. Proces wdrożenia pracownika obejmuje onboarding, czyli włączenie kandydata do organizacji oraz integrację z zespołem. Tajniki skutecznej adaptacji pracownika przybliża specjalistom ogólnopolska konferencja HRKongres Profesjonalistów HR, której tematem przewodnim jest „Wielowymiarowość działu HR w kontekście realizacji celów biznesowych i efektywnej współpracy z Zarządem”.

powrót

Zobacz również:

Napisz do nas wiadomość