Warsztaty:
Warsztaty adresowane do profesjonalistów związanych z branżą HR, rekruterów, dyrektorów HR, HR Business Partnerów, HR Managerów i każdego kto lubi stosować skuteczne narzędzia w swojej codziennej pracy. Wiedza zdobyta podczas szkoleń usprawni główne obszary działu HR i zminimalizuje między innymi ryzyko nietrafionych rekrutacji.
WARSZTATY Z AGNIESZKĄ CIEĆWIERZ
Wywiad behawioralny w praktyce

 

BIO: Agnieszka Ciećwierz
Czas trwania: 6h (przerwy: 10-15 minut)
Partner w firmie Sigmund Polska – specjalizuje się w testach kompetencyjnych oraz psychologicznych wykorzystywanych w procesie rekrutacji, bilansów kompetencji, oceny pracowniczej, zarządzania i rozwijania talentów. Wspiera firmy w badaniu kompetencji i potencjału pracowników oraz kandydatów do pracy jak i również w opracowywaniu procesów HR-owych- w tym układaniu procesów rekrutacyjnych, wdrażaniu oceny pracowniczej, badaniach satysfakcji i zaangażowania pracowników. Równolegle prowadzi wykłady i szkolenia z takich tematów jak: Rekrutacja, Motywacja pracowników, Oceny pracownicze, Constant Feedback, Zarządzanie Pokoleniami w organizacji, Sprzedaż oraz Obsługa Klienta.

Program warsztatów

MODUŁ 1
Czym jest wywiad behawioralny?

 • Jak przygotować wywiad behawioralny w trzech krokach?
 • Profil rekrutacyjny kandydata.
 • Przygotowanie profilu kluczowych kompetencji kandydata.

MODUŁ 2
Przygotowanie scenariusza wywiadu wraz z pytaniami.

 • model STAR/PAR/CAR,
 • model LEJKA,
 • ćwiczenia usprawniające formułowanie pytań zgodnie z definicjami kompetencji,
 • przygotowanie scenariusza pytań na wybrane stanowisko,
 • wzór karty oceniającej kompetencje.

MODUŁ 3
Wady i zalety wywiadu behawioralnego.

 • Q&A.
Dzięki uczestnictwu w warsztatach:
 • Będziesz potrafił przygotować konstruktywną analizę umiejętności kandydata.
 • Zdobędziesz praktyczne umiejętności badania poziomu kompetencji kandydata w trakcie rozmowy rekrutacyjnej.
 • Nauczysz się zadawać trafne pytania i sprawdzać dopasowanie kompetencyjne kandydata do danego stanowiska.
 • Poznasz kilka metod przeprowadzania wywiadu z kandydatem i będziesz potrafić wybrać najbardziej odpowiednią do danej rekrutacji.
 • Z sukcesem wprowadzisz u siebie rekrutację opartą na kompetencjach, która sprawi, że wybrany przez Ciebie kandydat zostanie z Tobą na dłużej i przyczyni się do rozwoju firmy.
 • Zaoszczędzisz czas i pieniądze firmy, minimalizując ryzyko nietrafionych rekrutacji.
WARSZTATY Z PRZEMYSŁAWEM RYCHLEWSKIM
Mapowanie procesów personalnych jako sposób na ocenę ich skuteczności

 

BIO: Przemysław Rychlewski
Czas trwania: 6h (przerwy: 10-15 minut)
Trener i konsultant Lean Transformation. Black Belt Lean i Six Sigma. Dyplomowany konsultant zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Od 16 lat zawodowo związany z Lean i ciągłym doskonaleniem najpierw jako inżynier, później manager w międzynarodowych organizacjach i konsultant. Prowadzi szkolenia i warsztaty dotyczące praktycznych aspektów optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych. Współpracuje z międzynarodowymi firmami doradczymi: Staufen, Bain&Company.

Program warsztatów

MODUŁ 1
Mapowanie - podstawowe pojęcia

 • Co to właściwie jest mapowanie procesów?
 • Po co mapować procesy HR?
 • Ćwiczenie: Cel i rezultat.
 • Proces i jego granice – dlaczego warto to wiedzieć?
 • Mierniki skuteczności procesów HR.
 • Ćwiczenie – worek z problemami

MODUŁ 2
Parametry procesów HR

 • Złoty trójkąt jakość, koszt, czas
 • Rodzaje strat w procesach HR – ćwiczenie.
 • Klient końcowy i klient wewnętrzny – czy w HR to to samo?
 • Wartość dla klienta i wartość dodana.
 • W poszukiwaniu wartości dodanej.

MODUŁ 3
Mapowanie procesów HR krok po kroku.

 • Jak proces mapować jako pierwszy?
 • Zbudujmy sobie zespół.
 • Jakie mapy mogą się przydać w mapowaniu procesów HR?
 • 11 kroków mapowania.
 • Tips & Trick przydatne w mapowaniu procesów.
 • Co dalej zrobić obserwacjami i mapą stanu obecnego?
Dzięki uczestnictwu w warsztatach:
 • Będziesz potrafił graficznie przedstawić procesy personalne w dziale i zależności pomiędzy działami w organizacji.
 • Nauczysz się, jak proces pomaga w zarządzaniu zespołami i jak praca wszystkich interesariuszy procesu wpływa na innych uczestników i działy.
 • Zdefiniujesz i wyeliminujesz „wąskie gardła” w organizacji.
 • Wytypujesz obszary wymagające poprawy wydajności.
 • Udoskonalisz procesy personalne i stworzysz mierniki do mierzenia jakości.
 • Zaoszczędzisz czas i pieniądze firmy, minimalizując ryzyko nietrafionych działań.
WARSZTATY Z ANNĄ SELWAKOWSKĄ- DOMAŃSKĄ I MAŁGORZATĄ KLEDZIK
Polityka Diversity & Inclusion – jak ją wprowadzić do organizacji?

 

BIO: Anna Selwakowska- Domańska
Czas trwania: 6h (przerwy: 10-15 minut)
Dyplomowany trener i praktyk biznesu z ponad 19 letnim doświadczeniem w międzynarodowych organizacjach (m.in. Starbucks) w obszarze HR: rekrutacja, szkolenia i rozwój pracowników, które zdobywała na stanowisku Senior Recruitment Managera oraz Global Training & Development Managera. Certyfikowany trener Managementy 3.0 na bazie metodyk Agile oraz akredytowany konsultant warsztatów rozwijających komunikację i współpracę na podstawie teorii osobowości C.G. Junga i narzędzia Insights Discovery. Absolwentka kierunkowych studiów z zakresu ZZL na SWPS. Wykładowca na HR-owych studiach podyplomowych na WSB w Warszawie i Wrocławiu. Na co dzień współpracuje z EY Academy of Business jako Trener Biznesu.

BIO: Małgorzata Kledzik
Czas trwania: 6h (przerwy: 10-15 minut)
Praktyk biznesu z 14-letnim doświadczeniem w zakresie HR, learning and development, Diversity & Inclusion, project management. Na co dzień, jako Talent & Culture Manager w Innocap Group, wdraża nowatorskie rozwiązania w obszarze HR, projektuje i restrukturyzuje rozwiązania w zakresie budowania zaangażowania pracowników, w tym wprowadza strategię Diversity & Inclusion w codzienne działania organizacji.

Program warsztatów

MODUŁ 1
Zarządzanie różnorodnością i inkluzywnością, jako ogólnoświatowy trend przyszłości.

 • Czym jest zarządzanie różnorodnością w organizacji?
 • Na czym polega inkluzywność w miejscu pracy? Przykłady dobrych praktyk z rynku polskiego.
 • Jakie są największe wyzwania i benefity z prowadzenia programów D&I (Diversity & Inclusion)?
 • Globalne i lokalne trendy w zakresie D&I – podsumowanie.
 • Główne aspekty polityki D&I w organizacji.

MODUŁ 2
Wdrażanie polityki zróżnicowania i inkluzywności w organizacji.

 • Od czego rozpocząć wdrażanie polityki D&I w organizacji? Analiza organizacji pod kątem istniejących i brakujących elementów strategii D&I.
 • Główne działania przy wdrażaniu polityki D&I – m.in. edukacja, zaangażowanie pracowników, równe traktowanie w procesie rekrutacji i promocji.
 • „Inkluzywny” język czyli jak się komunikować, aby pracownicy czuli się chciani i włączani do życia organizacji?
 • Wprowadzanie rozwiązań budujących inkluzyjne środowisko pracy niezależnie od płci, orientacji seksualnej, kultury, wyznania.
 • Zarządzanie wiekiem - w jaki sposób być uważnym na potrzeby pokoleń BB, X, Y, Z w miejscu pracy? Praktyki w zakresie m.in. realizacji ścieżki kariery, motywowania, komunikowania międzypokoleniowego.
Dzięki uczestnictwu w warsztatach:
 • Wprowadzisz politykę D&I do swojej organizacji.
 • Nauczysz się współpracy z przedstawicielami różnych grup pokoleniowych.
 • Twoje rekrutacje będą zawsze efektywne, bo dopasowane do różnych kandydatów.
 • Wyeliminujesz nieuświadomione uprzedzenia i będziesz wiedzieć jak z nimi walczyć w firmie.
 • Poznasz język inkluzywny i dowiesz się dlaczego warto świadomie dobierać słowa.
 • Będziesz otwarty na różnorodność, a dzięki temu twoje zespoły będą bardziej kreatywne i bardziej efektywne.