Gospodarka 4.0 a wyzwania HR

Gospodarka 4.0 określana jest jako czwarta rewolucja przemysłowa, która nastąpi po epoce automatyzacji. Prognozy wskazują, że jest to projekt mający skutkować wzrostem produktywności i jakościową zmianą technologiczną. Istotna w gospodarce 4.0 jest waga przywiązywana do środków produkcji oraz zmiany w kulturze organizacyjnej, w tym innowacje zarówno organizacyjne, jak i procesowe. Jest to również wyzwanie HR.

Gospodarka 4.0 w Polsce

Gospodarka 4.0 wciąż nie jest oczywistym kierunkiem rozwoju w polskich przedsiębiorstwach, choć cyfryzacja w krajach zachodnich jest już na bardzo wysokim poziomie. Wynika to z obawy, że automatyzacja i informatyzacja doprowadzą do likwidacji miejsc pracy. Mimo tego gospodarka 4.0 powoli wkracza do Polski, przy czym stanowi ona nowe wyzwanie dla HR, ponieważ wiąże się z nowym podejściem do zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie najbardziej pożądane są kompetencje pracowników specjalizujących się w konkretnych dziedzinach, co jest szczególnie widoczne w sektorze motoryzacyjnym oraz automatyki przemysłowej, ale i w branży opakowań i FMCG.

Wyzwania HR w świetle digitalizacji

Wyzwania HR wiążą się też z zapotrzebowaniem na pracowników takich jak project managerowie, inżynierowie, zarządzający całą produkcją. Pożądani są również IT risk managerowie, którzy zajmują się zarządzaniem ryzykiem informatycznym. Nowym wyzwaniem dla HR będzie również poszukiwanie specjalistów w dziedzinie wdrażania i zarządzania systemami, które bazują na przemyśle 4.0 i budują zespół mający za zadanie transformację firmy. Już teraz wśród ofert o pracę pochodzących z firm produkcyjnych aż jedna czwarta dotyczy specjalistów z tych obszarów. Fakt, że kandydaci mogą dowolnie wybierać oferty, stanowi poważne wyzwanie HR.

Kiedy jednak kompetencje pracowników funkcjonujących już na rynku okazują się niewystarczające, dobrą drogą jest przeprowadzenie szkoleń wśród aktualnych pracowników. Możliwa jest tutaj również współpraca z uczelniami. W grę w takim wypadku wchodzą programy stażowe lub sponsorowanie kierunków studiów. Właściwie wyszkoleni pracownicy wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Pod wpływem gospodarki 4.0, zmianie ulega również polityka zatrudnienia. Wynika to z faktu, że powinna być ona nieodłączną częścią działań firmy wraz z jej rozwojem, wizją i misją. Lecz przede wszystkim polityka zatrudnienia ma zawsze na celu zaangażowanie pracowników, inwestycję w ich rozwój, a także motywację do osiągania najlepszych wyników. 

Kompetencje pracowników w przemyśle 4.0

Wśród najważniejszych kompetencji pracowników gospodarki 4.0 należy wymienić umiejętność przyswajania nowej wiedzy i rozwijanie umiejętności spoza swojej dziedzin. Obecnie zawody przenikają się, a umiejętności miękkie stają się równie ważne, jak techniczne kompetencje pracowników. Pożądana jest innowacyjności i kreatywności, jednak w praktyce niewielu pracodawców potrafi je pobudzić. To wyzwanie dla HR oraz element, który powinna uwzględniać polityka zatrudnienia.

Wymienione kompetencje pracowników decydują również o konkurencyjności przedsiębiorstwa. Co jeszcze na nią wpływa? Z pewnością umiejętność analizy danych, szybkie działanie i podejmowanie strategicznych decyzji. Często wymagane kompetencje pracowników to również umiejętność zarządzania projektami, tak aby prace przebiegały zgodnie z budżetem oraz założeniami. Polityka zatrudnienia decyduje również o atrakcyjności pracy w danej firmie. Wyzwaniem dla HR jest także nowa grupa pracowników wkraczająca na rynek pracy, czyli pokolenie millenialsów – czasami mówi się nawet o pokoleniu Z.

Wyzwaniem HR w gospodarce 4.0 jest jednak przede wszystkim uświadamianie zarządzającym przedsiębiorstwami znaczenie digitalizacji oraz tego, co się z nią wiąże. Otwartość na zachodzące w gospodarce zmiany wpływa na konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Jak wartości w firmie wpływają na konkurencyjność przedsiębiorstwa?

Na konkurencyjność przedsiębiorstwa wpływają również wartości w firmie. Są one silnym wyróżnikiem oraz elementem identyfikacji. Jasno określone wartości przyciągają klientów, ale i najlepszych specjalistów. Należy pamiętać, że względy finansowe są bardzo ważne, jednak jasno określone wartości w firmie pozwalają rozpoznawać firmę jako tę ze sprawnym systemem pracy. Ponadto są one silną podstawą w przypadku kryzysu w firmie i pomagają w szybszym uporaniu się z nim.

Wartości w firmie muszą być dopasowane do jej potrzeb i nie należy się tu sugerować działaniami innych przedsiębiorstw. Zbudowanie ich systemu wykorzystywany jest także w systemie rekrutacji, w którym nacisk na określone wartości w firmie umożliwia ocenę przyszłych pracowników. Ułatwiają one również wypowiadanie się w imieniu przedsiębiorstwa w usługach marketingowych czy działaniach employer branding. Wartości w firmie mogą być wykorzystywane również w komunikatach publikowanych w mediach społecznościowych.

Kongres Profesjonalistów HR

Wyżej omówione zagadnienia zostaną przedstawione również podczas Kongresu Profesjonalistów HR, który odbędzie się w dniach 5-6 grudnia w Warszawie. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, jakie są kluczowe wyzwania dla HR w czasach gospodarki 4.0. Eksperci omówią globalne trendy kształtujące współczesną gospodarkę oraz ich wpływ na działanie polskich przedsiębiorców w świetle rozwoju biznesu i polityki zatrudnienia. Omówiona zostanie także kwestia wpływu kompetencji pracowników na konkurencyjność przedsiębiorstwa oraz wartości w firmie pomagają również w zachowaniu ciągłości biznesowej.