Redakcja
Rola działu HR w firmie
Redakcja

W gospodarce 4.0 niezwykle istotna jest optymalizacja procesów HR, tak aby przyciągnąć najlepszych kandydatów o dopasowanych do danej firmy kompetencjach. Przedsiębiorstwa powinny w tym celu stworzyć nową architekturę rekrutacji.

Czytaj dalej
Komunikacja w organizacji
Redakcja

Kultura organizacyjna firmy powszechnie określana jest jako zbiór norm społecznych oraz systemów wartości, a także odpowiednie warunki klimatyzacyjne lub schemat zachowania. Właściwa kultura organizacyjna firmy jest elementem, który wspiera integrację pracowników, pozwala na lepsze zrozumienie misji i strategii danej organizacji, powstanie jednakowych sposobów pomiaru oraz oceny efektów działań, wytworzenie jednolitej komunikacji w organizacji za pomocą języka i aparatu pojęciowego. Pozwala ona również unikać konfliktów i negatywnych emocji. Kultura organizacyjna firmy zależna jest także od miejsca, ponieważ właściwie rozplanowana przestrzeń ma wpływ na komunikację w organizacji.

Czytaj dalej
Gospodarka 4.0 a wyzwania HR
Redakcja

Gospodarka 4.0 określana jest jako czwarta rewolucja przemysłowa, która nastąpi po epoce automatyzacji. Prognozy wskazują, że jest to projekt mający skutkować wzrostem produktywności i jakościową zmianą technologiczną. Istotna w gospodarce 4.0 jest waga przywiązywana do środków produkcji oraz zmiany w kulturze organizacyjnej, w tym innowacje zarówno organizacyjne, jak i procesowe. Jest to również wyzwanie HR.

Czytaj dalej