Dołącz do nas w promocyjnej cenie! Liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Odważny HR.
Silna organizacja
Technologie, różnorodność i integracja z biznesem jako kluczowe wyzwania HR w świecie VUCA
07.10.2021
Kongres w formule hybrydowej
(Novotel Airport Warszawa / online)
08.10.2021
Warsztaty stacjonarne
(Novotel Airport, Warszawa)

Do wydarzenia pozostało:

 
100%
Skutecznych rozwiązań
Zebraliśmy najważniejsze i najbardziej aktualne tematy, które dzisiaj jeszcze są nowością, ale już za chwilę staną się rzeczywistością współczesnych działów HR. Pokazujemy jak na nowo zdefiniować rolę HR i wypracować skuteczny model pracy w zmienionej rzeczywistości biznesowej.
8
Inspirujących praktyków biznesu
Zaprosiliśmy czołowych ekspertów HR oraz liderów biznesu, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami, w jaki sposób przeprowadzili organizacje przez czas niepewności gospodarczej i teraz osiągają ponadprzeciętne wyniki.
6h
intensywnych warsztatów
Drugiego dnia spotykamy się na Warsztatach Profesjonalistów HR – to cały dzień wypełniony konkretnymi ćwiczeniami, pracą na case studies oraz inspirującymi dyskusjami z praktykami biznesu, podczas których będziesz pracował nad rozwinięciem kluczowych kompetencji lidera HR.
DO UDZIAŁU W KONGRESIE ZAPRASZAMY:
 • Dyrektorów HR, HR Business Partnerów i HR Managerów, którzy widzą potrzebę zainwestowania w rozwój nowych kompetencji HR, pragną wymienić się doświadczeniami z innymi ekspertami z branży oraz chcą zaoferować swojej organizacji najlepsze i najnowsze rozwiązania HR
 • Profesjonalistów HR: rekruterów, osoby odpowiedzialne za EB, ekspertów w zakresie komunikacji, coachów i trenerów oraz innych profesjonalistów związanych z branżą HR, którym zależy na rozwoju zawodowym i poszerzeniu wiedzy o aktualne trendy HR
Dlaczego Kongres Profesjonalistów HR to najważniejsze wydarzenie w biznesowe dla HR:
 •  

  Inspirujemy do wprowadzania odważnych i bezkompromisowych zmian w polityce HR i jednocześnie wyposażmy w augmenty biznesowe, które przekonają zarząd do inwestowania w nowe projekty
 •  

  Zmieniamy perspektywę patrzenia na rolę HR w organizacji i stawiamy go na pozycji stratega odpowiedzialnego za kreowanie elastycznych rozwiązań biznesowych dostosowanych do niepewnego otoczenia gospodarczego
 •  

  Analizujemy najbardziej palące wyzwania polityki personalnej ostatnich miesięcy i pokazujemy, krok po kroku, jak inne organizacje poradziły sobie z nowymi wyzwaniami
 •  

  Rozkładamy na czynniki pierwsze trendy i wyzwania rynku pracy, które będą kształtowały przyszłość biznesu i pokazujemy jak przygotować organizację na redefinicję relacji pracownik-pracodawca
NAJWYŻSZY STANDARD
Kongres organizowany jest przez redakcję magazynu „HR Business Partner” – najchętniej czytanego czasopisma o trendach i wyzwaniach HR. Nasza marka jest gwarancją najwyższej jakości wiedzy podanej w praktyczny sposób – przekładamy „miękkie procesy HR” na język korzyści biznesowych.
Program:
Dzień 1: KONGRES
7.10.2021
10:00 – 16:00

 
Czy innowacji można się nauczyć – czyli jak współczesne organizacje inspirując pracowników do podejmowania odważanych i nieszablonowych inicjatyw

Zastój gospodarczy spowodowany epidemią koronawirusa brutalnie zweryfikował, które organizacje rzeczywiście działają zwinnie i innowacyjnie, a które jedynie deklarują taką postawę. Kreowanie nowych rozwiązań biznesowych oraz ciągłe ulepszanie procesów to jedyny droga do sukcesu. Tylko pracodawcy, którzy rozbudzą w pracownikach instynkt innowacji oraz wykorzystają ich potencjał będą generować wzrosty na konkurencyjnym rynku.

 • Czym jest innowacja w biznesie i jak wzmacniać w pracownikach takie kompetencje jak odwaga, ciekawość, nieszablonowe myślenie, które wspierają innowacyjność
 • Schematy, procedury i korporacyjne zasady gry, czyli dlaczego pracodawcy deklarują innowacyjność, a jednocześnie robią wszystko, aby ograniczyć inicjatywę pracowników
 • Przykład idzie z góry, czyli jak czołowi menedżerowi inspirują pracowników do kreowania nowej rzeczywistości biznesowej

Prelegent:


Maciej
Kawecki
Praca w realiach tzw. nowej normalności – jak wybrać najefektywniejszy model pracy godząc oczekiwania pracowników z wymaganiami biznesu

Ponowne zdefiniowanie modelu pracy może okazać się największym wyzwaniem przed jakim stanie dział HR. Część pracowników nie chce powrotu do biura, nawet jeśli to oznacza zmianę pracodawcy. Z drugiej strony biznes dostrzega szereg korzyści wynikających z pracy we wspólnej przestrzeni takich jak lepsza współpraca, głębsza integracja, ale i możliwość kontroli. Jak zatem znaleźć złoty środek i wypracować najefektywniejszy, z punktu widzenia całej organizacji, model pracy.

 • Powrót do biura, praca zdalna, a może model hybrydowy – jakie wyzwania niosą za sobą nowe modele pracy
 • Nowe technologie i digitalizacja procesów w pracy hybrydowej w kontekście zróżnicowanych kompetencji cyfrowych pracowników – czy nowy model pracy oznacza wykluczenie niektórych grup pracowników
 • Jak wdrażać nowy system pracy i komunikować go pracownikom, aby ograniczyć ryzyko odejść, spadku motywacji czy konfliktów

Prelegent:


Tina
Sobocińska
Nowy model przywództwa – jakich liderów potrzebują współczesne organizacje, aby budować zmotywowane zespoły, które będą realizować ambitne cele biznesowe – case study Grupa Żywiec

Tak jak każda drużyna potrzebuje kapitana, tak każdy zespół w organizacji potrzebuje charyzmatycznego lidera. Rola nowych przywódców jest wielowymiarowa – są zarazem ambasadorami zmian zachodzących w firmie, pomostem komunikacyjnym między pracownikami a zarządem oraz empatycznymi menedżerami, którzy tworzą pracownikom przestrzeń na rozwój i popełnianie błędów.

 • Rola lidera w zarządzaniu potencjałem pracowników – jak skutecznie inicjować działania wspierające unikatowy potencjał i wzmacniające umiejętności pracowników
 • Dzielenie się wiedzą i wychowywanie sukcesorów jako kluczowa kompetencja lidera – jak inicjować i wdrażać projekty związane z zapewnieniem skutecznej sukcesji w zespole
 • Empatia i zaufanie – jakimi narzędziami i kompetencjami musi dysponować współczesny lider, aby zbudować w pracownikach poczucie sprawstwa, odpowiedzialności i odwagi do podejmowania śmiałych decyzji, nawet kosztem błędów i niepowodzeń

Prelegent:


Andrzej
Borczyk
Strategia Diversity and Inclusion – jak budować przewagę biznesową dzięki zarządzaniu różnorodnością i pozyskiwać zmotywowanych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy

Nowoczesny biznes potrzebuje pracowników zmotywowanych, zaangażowanych i lojalnych– te cechy są ważniejsze niż wiek, pochodzenie czy nawet stan zdrowia kandydatów.

 • Strategia różnorodności w praktyce biznesowej – jakie są kluczowe cele i założenia polityki diversity i jak różnorodność wspiera realizację targetów biznesowych w organizacji
 • Wdrażanie i komunikowanie strategii różnorodności – jak przeprowadzić skuteczną kampanię promującą strategię diversity zarówno wewnątrz organizacji, jak i poza nią
 • Czy różnorodność to same korzyści? Jakie wyzwania niesie za sobą zarządzanie zróżnicowanymi zespołami?
Nowe oblicze rynku pracy – trendy i wyzwania. Czyli jak pandemia i kryzys gospodarczy zmieniły zasady gry na rynku pracy i co to oznacza dla pracodawców?

Po okresie stagnacji na rynku pracy zaczął się okres rewolucyjnych zmian, które przyspieszyły właśnie dzięki pandemii. Nowe stanowiska pracy, wzrost popularności samozatrudnienia,  redefinicja relacji pracownik-pracodawca – to tylko niektóre zmiany, które już przekształcają rynek pracy. Kto zyska a kto straci w wyścigu po talenty?

 • Sztuczna inteligencja, digitalizacja procesów, reskilling i upskilling – jakie nowe trendy będą definiować rynek pracy i jak HR powinien przygotować organizację na nowe wyzwania
 • Jak pandemia zmieniła oczekiwania pracowników względem pracy jaką chcą wykonywać – spójność wartości pracownika i pracodawcy, stabilność zarobków, elastyczność formy świadczenia pracy, work life integration
 • Co to dzisiaj znaczy być atrakcyjnym pracodawcą – którzy pracodawcy zyskali, a którzy stracili w czasie pandemii w kontekście pozyskiwania talentów.

Prelegenci:


Barbara
Zych

PhD

Bartosz
Furtak
Zarządzanie energią pracowników jako wyzwanie HR – jak wspierać pracowników w redukowaniu zmęczenia, radzeniu sobie z kryzysem psychicznym i łączeniu obowiązków zawodowych z życiem osobistym.

Ubocznym skutkiem kryzysu ostatnich miesięcy jest epidemia zaburzeń psychicznych, z którymi mierzą się pracownicy niezależnie od stażu pracy czy pozycji w hierarchii zawodowej. Dodatkowo upowszechnienie się modelu pracy zdalnej i hybrydowej sprawiło, że biuro przestało być ostatnią barierą rozdzielającą pracę od życia rodzinnego. Jakie narzędzia wdrożyć w organizacji, aby skutecznie zarządzać energią pracowników?

 • Wypalenie zawodowe – jak stres i presja wpływają na funkcjonowanie pracownika, jego zachowanie w pracy oraz podejmowane przez niego decyzje biznesowe
 • Jak stworzyć środowisko pracy, które sprzyja podnoszeniu energii pracownika
 • Jakie narzędzia i inicjatywy wdrażane przez HR są najskuteczniejsze w kontekście efektywnego zarządzania dobrostanem pracowników.

Prelegent:


Małgorzata
Czernecka
Dzień 2: WARSZTATY
8.10.2021
10:00 – 16:00

 
Lider HR jako partner zarządu – w dobie transformacji biznesu i budowania nowej kultury organizacyjnej opartej na autentycznych wartościach

Zapraszamy na wyjątkowe Warsztaty Profesjonalistów HR, podczas których będziemy skupiać się na rozwijaniu nowych kompetencji liderów HR takich jak change management, leadership, empatyczna komunikacja. Warsztaty odbywają się w wąskim gronie praktyków umożliwiając przez to wymianę doświadczeń, kreatywną dyskusję i konkretne przećwiczenie poszczególnych zagadnień na przykładzie praktycznych case studies.

Część I
10:00 -13:30
 

HR 4.0. Nowe paradygmaty, postawy i role na czasy VUCA

Jak w oparciu o partnerskie relacje współpracować z biznesem oraz wspierać pracowników w okresie wdrażania zmian

 • HR dla zarządu – partner w budowaniu kultury silnej wartościami i podejmowaniu kluczowych decyzji; jak lider HR powinien współpracować z
  biznesem w obliczu trudnych wyzwań; redukcji zatrudnienia, cięcia kosztów i fuzji

 • HR dla liderów – ekspert od budowania zaufania i zarządzania relacjami ludzi; jak skutecznie budować silną pozycję wewnątrz organizacji i tworzyć koalicje poparcia wokół projektów HR
 • HR dla ludzi – przewodnik po „ludzkiej psychice” i odporności osobistej w służbie coraz twardszych KPI’ajów; jakimi działaniami i narzędziami konsekwentnie budować zaufanie w biznesie, a czym można je skutecznie rujnować

 • HR dla siebie – dobra praktyka zarządzania sobą i motywowaniu siebie samego do zmian

 • HR 4.0 – plan rozwoju nowych postaw niezbędnych w czasach VUCA.

Prelegent:


Joanna
Malinowska-Parzydło
Część II
14:00 – 16:00
 
Transparentna komunikacja oparta na dialogu oraz zarządzanie emocjami pracowników w procesie transformacji biznesu
 • Empatyczna komunikacja w biznesie – jak prowadzić skuteczny dialog z partnerami w wewnątrz organizacji
 • Inteligencja emocjonalna w procesie komunikacji – jak właściwie odczytywać nastroje pracowników w organizacji i wypracowywać rozwiązania typu „win-win”, które wypełnią potrzeby kadry i zarządu
 • Algorytmy komunikacyjne lidera HR – jak budować komunikaty kierowane do zarządu, kadry menedżerskiej i pracowników, aby wywołać pożądany efekt
 • Komunikowanie zmiany wewnątrz organizacji – jak przekazać pracownikom nową wizję i strategię organizacji i utrzymać ich pełne zaangażowanie w procesie zmiany i nowych wyzwań?

Prelegent:


Małgorzata
OHME
MINDGRAM
Prelegenci.
Joanna Malinowska-Parzydło
Maciej Kawecki
Andrzej Borczyk
Małgorzata Czernecka
Małgorzata Ohme
Barbara Zych, PhD
Bartosz Furtak
Tina Sobocińska
Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.
Katarzyna Likowska
Współpraca i reklama
Katarzyna Likowska
Brand Manager
tel.61 66 55 768
tel. kom.+48 536 784 938
E-mail:
katarzyna.likowska@forum-media.pl