Rola działu HR w firmie

W gospodarce 4.0 niezwykle istotna jest optymalizacja procesów HR, tak aby przyciągnąć najlepszych kandydatów o dopasowanych do danej firmy kompetencjach. Przedsiębiorstwa powinny w tym celu stworzyć nową architekturę rekrutacji.

Procesy HR wspierane przez EVP

Godne uwagi w procesach HR są działania takie jak EVP, czyli Employee Value Proposition. Czym jest EVP? To zestaw charakterystycznych cech pracodawcy, które oferuje pracownikom. Powinny być one odpowiedzią na pytania zadawane przez kandydatów na dane stanowiska. EVP ma za zadanie informować o tożsamości organizacji, jej profilu oraz wizerunku. Aby model ten był jasny, pracodawca powinien wypracować jasną misję, wizję oraz zasady obowiązujące w firmie. Konieczne jest także określenie aspiracji przedsiębiorstwa. Trzeci element wpływający na przejrzystość EVP to analiza wizerunku. Cechy tworzące Employee Value Proposition muszą być unikalne i zdecydowanie wyróżniające na tle konkurencji. Najlepiej, aby EVP miało formę przejrzystych komunikatów, przedstawionych np. na stronie internetowej. 

Działy HR powinny zwrócić uwagę na candidate experience. Wpływa ono na wizerunek firmy jak potencjalnego pracodawcy oraz usługodawcy. Dotyczy wszystkiego, czego doświadcza kandydat podczas rozmowy kwalifikacyjnej ale i kontaktu z potencjalnym pracodawcą w ogóle. Candidate experience dotyczy już etapu zapoznania się z samą stroną i decyzji o wysłaniu CV w odpowiedzi na daną ofertę. Następne elementy decydujące o doświadczeniu kandydata to proces zatrudniania i wdrożenia.

Troska o właściwy candidate experience to rola działu HR. Należy pamiętać, że obecnie choćby za sprawą mediów społecznościowych wszelkie opinie są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. Złe doświadczenia kandydatów podczas procesu rekrutacyjnego mogą poważnie zaszkodzić wizerunkowi firmy. Rolą działu HR jest zadbanie o pozytywne doświadczenia kandydatów na każdym etapie. Na przykład większość osób oczekuje informacji, że zapoznano się z ich CV. Kandydaci chcą też wiedzieć, czy rekrutacja została zakończona. Rolą działu HR jest również pokazanie, że firma jest zaangażowana w proces rekrutacyjny w takim samym stopniu jak kandydat. Candidate experience wciąż nie jest doceniane, jednak ma coraz większe znaczenie.

Kreatywne narzędzia w HR – design thinking, myślenie outside the box

Procesy HR wspierane są obecnie przez różne kreatywne narzędzia, do których zalicza się m.in. design thinking.  Może wspierać pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników, zaangażowanie i satysfakcję z pracy. Jest tak, ponieważ jest to podejście nastawione na człowieka oraz jego potrzeby, umożliwia spojrzenie na problem z różnych perspektyw, a także tworzenie prototypów w postaci badań, ankiet, pytania klientów o zdanie. Wykorzystanie design thinking umożliwia pracę nawet nad skomplikowanymi wyzwaniami w firmie i w ten sposób zapewnia liczne korzyści. Początkowe skupienie się na problemie klienta, pozwala uniknąć ryzyka realizacji pomysłu, który nie będzie zdatny do wykorzystania.

Motywowanie zespołu

Na design thinking składa się z kilka etapów: empatia, definiowanie potrzeb, generowanie i selekcja, prototypowanie, testowanie, wdrożenie. Koncentracja wokół potrzeb klienta wspomagana jest także przez różne narzędzia, takie jak persona, czy mapa empatii, dzięki którym możliwe jest przedstawienie odbiorcy w sposób wizualny, bez obszernych raportów. W design thinking istotne jest także wykorzystanie współpracy interdyscyplinarnych zespołów, ponieważ połączenie pracowników z różnych dziedzin owocuje pojawieniem się nieszablonowych, ciekawych pomysłów. Procesy HR mogą być wspierane również przez inne kreatywne narzędzia, jak myślenie outside the box. Pomaga ono rozwijać innowacyjność i porzucić schematy.

Rola działu HR a środowisko pracy

Po tym, jak proces HR zakończy się powodzeniem i do firmy zostanie przyjęty pracownik o odpowiednich kompetencjach, rolą działu HR jest zapewnienie prawidłowego środowiska pracy, a także motywowanie zespołu do działania.  Jeśli chodzi o motywowanie zespołu, powinno ono odbywać się indywidualnie, a także opierać się także na potrzebach jednostki z obszaru pozazawodowego. Nagrody dla pracownika należy dopasować do jego potrzeb i warto stosować w tym przypadku nagrody rzeczowe, które zbudują pozytywne skojarzenia. Motywacja w pracy za pomocą nagród pieniężnych nie przynosi długofalowych rezultatów, ponieważ z czasem są one traktowane jako stały element wynagrodzenia.

Czynniki kształtujące środowisko pracy

Inne skuteczne kreatywne narzędzie, które wspiera motywowanie zespołu to grywalizacja. Dzięki niej codzienne obowiązki nabierają nowego wymiaru, a rutyna zamienia się w grę z określoną fabułą. W motywowaniu zespołu znaczenie mają także czynniki kształtujące środowisko pracy. Należą do nich elastyczność, możliwość pozyskiwania wiedzy, autonomia, ale i poczucie stabilności, a także uczestniczenie w istotnych dla organizacji przedsięwzięciach. O przyjaznym środowisku pracy decydują również benefity. Coraz więcej osób zwraca uwagę na możliwości rozwoju, który dają szkolenia, wykłady czy warsztaty. Na motywowanie zespołu wpływają też elementy takie jak karnety na siłownię, bilety do kina czy ubezpieczenie, czy świeże owoce w wybrany dzień tygodnia.

Ciekawym elementem, który wpływa na środowisko pracy, jest tablica kanbanowa, która wspiera ustalanie i trzymanie się harmonogramu w firmie. To graficznie przedstawiony plan pracy, który poprawia wydajność i motywuje do działania. Czynniki kształtujące środowisko pracy to także elementy komunikacji wewnętrznej w firmie. Jeśli są właściwe, wpływają na pozytywne relacje w firmie. Rolą działu HR jest także monitorowanie zaangażowania i satysfakcji pracowników. Zmiany powinny być poddawane weryfikacji pod względem ich skuteczności. Przydatne w takim wypadku są badania zaangażowania i satysfakcji pracowników.

Kongres Profesjonalistów HR

Rola działu HR, w tym procesy HR i przydatne kreatywne narzędzia, które można w nich zastosować, zostaną szczegółowo omówione podczas Kongresu Profesjonalistów HR, który odbędzie się w Warszawie w dniach piątego i szóstego grudnia 2019 roku. Eksperci wyjaśnią, jak wykorzystać design thinking czy myślenie outside the box na podstawie case studies. Opisana zostanie także nowa architektura rekrutacji, z naciskiem na EVP, motywacja w pracy z systemem benefitów, automatyzacja vs. candidate experience, personalizacja ogłoszeń o pracę oraz niestandardowe kanały rekrutacji. Inne istotne tematy, które zostaną poruszone podczas tego wyjątkowego spotkania to motywowanie zespołu oraz czynniki tworzące środowisko pracy. Zachęcamy do udziału!