Program
10:00-17:30, 5 grudnia 2019
STREFA INSPIRACJI
Sukcesja i nowoczesne przywództwo jako fundament zachowania ciągłości biznesowej – jak grupa Żywiec rozwija i wspiera swoich liderów
 • Interdyscyplinarne kompetencje lidera – jak wspierać menedżerów w rozwoju takich kompetencji jak empatia, dzielenie się wiedzą czy motywowanie zespołu – perspektywa HR i menedżer
 • Energia, potencjał i pasja – jak wyselekcjonować spośród ekspertów osoby z potencjałem na lider – rola działu HR oraz menedżera
Synergia talentu i motywacji jako jedyna droga do maksymalizacji efektywności biznesowej i sięgania po nowe cele
 • Jak tworzyć środowisko pracy dające pracownikom przestrzeń do rozwoju i wykorzystywania talentów oraz jak powiązać ich naturalne predyspozycje z celami organizacji
 • Motywacja to nie perpetuum mobile – jak budować zaangażowany zespół, a jak wspierać indywidualną motywację poszczególnych pracowników
PRZYSZŁOŚĆ HR
Debata z udziałem przedstawicieli top managerów, profesjonalistów HR, influencerów branży HR oraz kreatorów trendów i innowacji dla biznesu
 • Nowa architektura rekrutacji – jak przyciągnąć i utrzymać pracowników o pożądanych kompetencjach: optymalizacja procesu rekrutacji, EVP oraz motywacyjny system benefitów, automatyzacja vs. candidate experience, personalizacja ogłoszeń o pracę, sourcing, niestandardowe kanały rekrutacji
 • Digitalizacja i efektywność HR – jak przejść przez transformację cyfrową i przełożyć ją na strategię, procesy i strukturę HR: automatyzacja procesów HR, data analytics, KPI i ROI dla HR, zwinność i elastyczność w czasach maksymalizacji efektywności
Benefit to produkt, a pracownik to klient? Na styku marketingu i HR
 • Sens i cel istnienia benefitów i ich znaczenie z punktu widzenia pracodawcy oraz pracownika
 • Jak wspierać sukces programu benefitów z wykorzystaniem kultury organizacyjnej, działań reklamowych i komunikacji
STREFA BIZESU
Zwinna i empatyczna komunikacja jako narzędzie budowania kultury organizacyjnej i wzmacniania wartości
 • Komunikacja jako narzędzie biznesowe – ile tracą firmy, które nie usprawniają swojej komunikacji z pracownikami i nie wyciągają wniosku z feedbacku płynącego od nich
 • Content is king, czyli sam przekaz to za mało – jak tworzyć komunikaty, które zaangażują pracowników do działania
Gospodarka 4.0 jako kluczowe wyzwania dla HR, czyli jak innowacje i skokowy wzrost technologiczny redefiniuje rolę HR
 • Jakie trendy globalne będą najsilniej kształtowały współczesną gospodarkę i co te zmiany oznaczają dla polskich przedsiębiorstw z punktu widzenia rozwoju biznesu i polityki zatrudnienia
 • HR w erze permanentnej zmiany – jakie kompetencje pracowników będą miały decydujące znaczenie dla zapewnienia konkurencyjności przedsiębiorstwa w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym
JEDNO WYZWANIE DWA PODEJŚCIA
Zwinna transformacja organizacji a rola działu HR
– case studies oparty na doświadczeniach firm
PKO Bank Polski, AVON i MINDSTREAM
 • Zmiana rozpoczyna się głowach pracowników – jak HR powinien wspierać menedżerów i pracowników we wdrażaniu zwinnych metodyk pracy i z jakimi przeszkodami będzie musiał się mierzyć w procesie transformacji
Kreowanie zaangażowanego środowiska pracy – case studies na bazie porównania rozwiązań wdrożonych przez firmę produkcyjną Arjo oraz firmę MARCO
 • Synergia CSR i HR – jak zaangażować pracowników do działań CSR, aby zwiększyć ich motywację i pokazać głębszy sens ich pracy
Design thinking w procesach HR – case studies – porównanie doświadczeń firmy IKEA oraz Orange
 • Design thinking i myślenie outside the box – jak wykorzystać kreatywne narzędzia do usprawniania procesów HR oraz projektowania doświadczeń pracowników i kandydatów
WARSZTATY PROFESJONALISTÓW HR
Strategiczne kompetencje menedżera HR jako lidera w dobie transformacji biznesu
06.12.2019 r. / 04.12.2019 r.| 10:00 – 16:00
PROWADZĄCY: Joanna Malinowska-Parzydło
Relacje z Zarządem oparte na autentycznych wartościach – jak zbudować markę lidera i zyskać zaufanie biznesu
 • Influence management, czyli zarządzanie własnym wpływem – jak świadomie budować silną pozycję wewnątrz organizacji i tworzyć koalicje poparcia wokół projektów HR
 • Trust management, zarządzanie kapitałem zaufania do lidera HR – jakimi działaniami i narzędziami konsekwentnie budować zaufanie w biznesie, a czym można je skutecznie rujnować
 • Human experience management – jak projektować pożądane doświadczenia partnerów w otoczeniu biznesowym – kadry menedżerskiej, pracowników, kandydatów
PROWADZĄCY: prof. Andrzej Blikle
Empatyczna komunikacja i delegowanie odpowiedzialności jako fundament zwinnej organizacji
 • Redefinicja modeli biznesowych – w jaki sposób firma, która odrzuca większość zasad korporacyjnej organizacji pracy może funkcjonować na bardziej podmiotowych, kreatywnych i satysfakcjonujących obrotach
 • Nowy wymiar motywacji w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości – jak wprowadzić w organizacji spersonalizowane zasady motywacji oparte na podmiotowym wspieraniu każdego pracownika, zamiast mało efektywnych systemów motywacyjnych
 • Delegowanie odpowiedzialności i partnerstwo na linii pracownik – pracodawca – jak HR powinien z jednej strony pracować z menedżerami nad włączaniem pracowników do podejmowania decyzji strategicznych, a z drugiej wzmacniać świadomość pracowników i ich poczucie odpowiedzialności za wyniki firmy